Zintegrowane zwalczanie szczurów

Wielkotowarowa produkcja i dystrybucja żywności zmusza do zabiezpieczenia obiektów przed gryzoniami. Metody doraźnego zabezpieczenia obiektu przed szczurami i myszami nie są tutaj wystarczające. Firma Solinex oferuje Państwu metody kompleksowe, w tym system zintegrowanego zabezpieczenia przed szkodnikami, włączając w to w szczególności okresowe monitoringi deratyzacji, a także monitoringi deratyzacji w systemie on-line.

Rodzaje szczurów

Najpopularniejszymi szkodliwymi gryzoniami z rodziny szczurów są Szczur wędrowny (Rattus norvegicus) i Szczur śniady (Rattus rattus). Masa dorosłych osobników szczura wędrownego nie przekracza 600g, długość ciała dochodzi do 25 cm, a ogona do 22 cm. Szczur śniady jest mniejszy od szczura wędrownego, jego masa dochodzi do 250 g, długość ciała osiąga również do 22 cm, a długość ogona nie przekracza 24 cm. Na uwagę zasługuje zastraszające tempo rozmnażania się szczurów - samice szczurów mogą rodzić do 10 młodych nawet 6 razy w ciągu roku.

 

Choroby przenoszone przez szkodliwe gryzonie

Choroba Opis choroby
Dżuma ((łac. Pestis)) Ostra choroba zakaźna o podłożu bakteryjnym, transmitowana na ludzi w wyniku pogryzienia przez pchły szczurze. Leczenie dżumy może być uciążliwe, jeśli bakterie wykazują dużą oporność na popularne antybiotyki - streptomycynę i gentamycynę, a także niektóre tetracykliny. W Polsce chorzy na dżumę mają obowiązek poddania się obligatoryjnej hospitalizacji.
Gorączka szczurza ((łac. Pestis)) Terminem gorączka szczurza nazywany jest zespół odzwierzęcych chorób zakaźnych lub pasożytniczych (zoonoza). Wywołana jest zakażeniem śrubowcem mniejszym. Chorobę tę powodują drobnoustroje występujące w drogach oddechowych gryzoni, w szczególności szczurów. Choroba jest przenoszona na ludzi wskutek ugryzienia przez zakażone zwierzę. Chorobę leczy się za pomocą antybiotyków, w szczególności przy zastosowaniu Penicyliny G.
Leptospirozy Przykładami leptospiroz są żółtaczka krwotoczna lub choroba Weila. Bakterie są przenoszone przez szczury i wydalane wraz z moczem. Spożycie skażonej żywności prowadzi do rozwoju tych niebezpiecznych chorób.

Deratyzacja - usługi

Firma Solinex od lat zajmuje się zwalczaniem szczurów we Wrocławiu. Firma posiada wszelkie niezbędne certyfikacje i uprawnienia do dokonywania skutecznych zabiegów deratyzacji i odszczurzania Wrocławia. Dysponujemy licznymi referencjami od naszych wieloletnich Klientów, w tym przedsiębiorstw produkcyjnych, zakładów przemysłu spożywczego i kosmetycznego, restauracji, barów, szpitali itp. Gwarantujemy wysoką jakość w usług deratyzacji. Dysponujemy licznymi certyfikatami branżowymi, w swoich systemach jakości wdrażamy system ISO, a zaufanie Klientów i partnerów biznesowych potwierdzamy Złotym Certyfikatem Rzetelnej Firmy.

Więcej informacji znajdą Państwo na następującej witrynie: Solinex - deratyzacja

Zwalczanie szczurów - usługi

 • Deratyzacja w obiektach przemysłowych, zakładach przemysłu spożywczego
 • Zwalczanie szczurów w budynkach mieszkalnych
 • Doraźne zabiegi deratyzacji i zwalczania szczurów
 • Monitoring aktywności szczurów i innych gryzoni
 • Konsultacje deratyzacyjne
 • Oferujemy również profesjonalne szkolenia z zakresu deratyzacji, dezynsekcji oraz dezynfekcji.
 • Uszczelnianie obiektów przed dostępem gryzoni, w tym:
  • Uszczelnianie zdewastowanych okien piwnicznych
  • Analiza stanu instalacji ciepłowniczej, uszczelnianie przed dostępem szczurów
  • Analiza stanu instalacji kanalizacyjnej i jej uszczelnianie przed dostępem szczurów
  • Analiza stanu rur spustowych i kanałów deszczowych, i ich uszczelnianie przed dostępem szczurów
 
 

© Solinex 2012