Zwalczanie gryzoni

W Polsce występuje około 30 różnych gatunków ssaków z rzędu ( łac. Rodentia). Najbardziej znanymi, a zarazem najbardziej uciążliwymi dla człowieka przedstawicielami gryzoni są szczury i myszy. Do szkodliwych gryzoni należą również Nornik polny oraz Karczownik zmiemnowodny. Nornik polny wyrządza szkody w szczególności w uprawach rolicznych. Podobnie jak myszy i szczury, również i te gryzonie mogą stanowić poważne zagrożenie epidemiologiczne dla zdrowia człowieka oraz zwierząt domowych. Firma Solinex, dysponując ponad 20 letnim doświadczeniem w branży deratyzacji i dezynsekcji, oferuje Państwu specjalistyczne usługi z zakresu zwalczania gryzoni, z zachowaniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt.

Charaktystyka gryzoni

Prócz szczurów i myszy, opisanych w działach Zwalczanie myszy oraz Zwalczanie szczurów, popularnymi w Polsce gryzoniami są Nornik polny i karczownik ziemnowodny. Nornik polny, szkodnik upraw rolniczych to gryzoń o żółtoszarej sierści, o długości dochodzącej do 11cm i długości ogona nieprzekraczającej 3.5cm. Podobnie jak w przypadku szczurów i myszy, zdolność reprodukcji nornika polnego jest wysoka, jedna samica może wydawać do ok. 60 potomków rocznie. W Polsce występują trzy podgatunki karczownika ziemnowodnego: karczownik nizinny, sudecki i karpacki. Długość ciała karczownika nie przekracza 29 cm, a długość ogona nie przekracza 14cm. Sierść karczowników jest zazwyczaj szara, zdarza się też czarna. Samica może wydać rocznie do ok. 45 potomków.

 

Zabezpieczenie techniczne budynków przed gryzoniami

Już na etapie projektu budynku powinno się wziąć pod uwagę różne aspekty tzw. "gryzonioszczelności". Sytuacja jest odmienna w przypadku istniejących już budynków - wówczas właściwe zabezpieczenie przed infestacją gryzoni należy wykonać przy okazji zabiegów deratyzacyjnych lub remontów. Istnieje wiele dróg dostępowych dla gryzoni, w tym przede wszyskim:

 • Niedomknięte lub nieszczelne drzwi wejściowe
 • Otwarte lub zniszczone okna, zwłaszcza piwniczne
 • Kanalizacja ściekowa
 • Rury instalacji ciepłowniczej
 • Nieszczelności w ścianach, pęknięcia w murach i podłogach
 • Niekiedy wykorzysują rosnące w okolicy drzewa i pnącza
Firma Solinex w ramach usług deratyzacji oferuje prawidłowe uszczelnianie budynków, projekt rozmieszczenia stacji monitoringowych, instalacja systemu deratyzacyjnego, okresowe monitoringi deratyzacji oraz monitoringi deratyzacji online.

Behawioryzm gryzoni

Gryzonie wykazują się niesamowitymi możliwościami adaptacyjnymi, są w stanie przystosować się do prawie każdych warunków środowiska. Ich wysoka zdolność rozrodcza, inteligencja i zdolność przetrwania sprawia utrudnia ich skuteczne zwalczanie. Gryzonie mają wysoce rozwinięty zmysł dotyku, za pomocą aparatu wąsów transmitujących sygnały dotykowe z otoczenia. Gryzonie zawierają również receptory czuciowe przyczepione do specjalnych włosów czuciowych znajdujących się w ich sierści. Te organy zmysłow pozwalają gryzoniom orientować się w ciemności i określać kształty przedmiotów.

Więcej informacji znajdą Państwo na następującej witrynie: Solinex - deratyzacja

Gryzonie - zagrożenia

 • Skażenie żywności
 • Przenoszenie bakterii i wirusów chorobotwórczych: Salmonella spp, Listeria spp, Escherichia coli, Cryptosporidium parvum, Leptospira spp, hantawirusy, bakterie toksoplazmozy
 • Niszczenie dokumentów
 • Zagrożenia dla konstrukcji budynku
 • Utrudnienia w hodowli zwierząt

Zwalczanie gryzoni - deratyzacja

 • Zwalczanie gryzoni w budynkach użyteczności publicznej
 • Deratyzacja na wysypiskach śmieci
 • Zwalczanie gryzoni w kanalizacjach
 • Doraźne zabiegi deratyzacji i zwalczania gryzoni
 • Monitoringi deratyzacji
 • Konsultacje z zakresu zwalczania gryzoni i zabezpieczenia budynków przed gryzoniami
 
 

© Solinex 2012